Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

Aktualności

2019-04-29

Chełmskie Niedźwiedzie Biznesu 2019

Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie wzięła udział w tegorocznym plebiscycie Chełmskie Niedźwiedzie Biznesu. 

dalej »

2019-04-04

NAGRODY DLA SM BIELUCH

Aż cztery nagrody dla BIELUCHA !

dalej »

2019-03-26

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej BIELUCH w Chełmie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli i wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 4. Wybór Komisji:
 1. mandatowo – skrutacyjnej
 2. wniosków i uchwał 

 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r., wykonania uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Zebraniu oraz informacja z    realizacji wniosków polustracyjnych.

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.

7. Sprawozdanie Komisji mandatowo – skrutacyjnej.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.;
 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2018 r.;
 3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.;
 4. podziału czystej nadwyżki bilansowej;
 5. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 r.;
 6. określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 r.;
 7. podwyższenia wartości wypłaty udziałów w 2019 roku;
 8. kierunków rozwoju działalności w 2019 r.; zmian w wysokości odpisów od wypłat za dostarczone mleko z przeznaczeniem na FWP;

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

dalej »

2018-06-18

BIELUCH z nagrodą BUSINESS EXCELLENCE

Prezes SM BIELUCH Janusz Mojak, drugi od lewej.

dalej »

2018-06-15

ZAPROSZENIE

dalej »

2018-04-25

XVII Krajowa Ocena Masła i Mlecznych Produktów Wysokotłuszczowych w Rzeszowie

Foto: Anna Garczewska-Murzyn "Przegląd Mleczarski"

dalej »

Strona: