Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

BIELUCH z nagrodą BUSINESS EXCELLENCE

Prezes SM BIELUCH Janusz Mojak, drugi od lewej.

Nagrody przyznawane w ramach BUSINESS EXCELLENCE to wyróżnienie dla firm, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i promocji naszego regionu.

W tegorocznym programie wyróżnionych zostało 25 jednostek (firm i gmin).

Spośród których Kapituła Programu wyłoniła po jednym laureacie w kategoriach mała, średnia i duża firma.

Bieluch został laureatem w kategorii firm  średnich.

Program Promocji Firm BUSINESS EXCELLENCE ma na celu identyfikację i promocję przedsiębiorstw skutecznie realizujących swoje zamierzenia, upowszechnienie etyki zawodowej i wrażliwości społecznej, a także propagowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy ekonomicznej i kwalifikacji w przedsiębiorstwie. Dla firm Program jest szansą poddania się ocenie specjalistów, wśród których znajdują się osoby reprezentujące środowisko biznesu, administracji państwowej, samorządy lokalne, a także środowisko naukowe.