Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

Rada nadzorcza

Całokształt działalności Spółdzielni w imieniu ogółu członków kontroluje i nadzoruje Rada Nadzorcza w składzie:

Imię, Nazwisko Funkcja
Antoni Żakowski gm. Hańsk Przewodniczący
Zbigniew Pradun gm. Chełm, Kamień, Ruda Huta, Dorohusk Zastępca Przewodniczącego
Ewa Gorajek Pracownik SM Bieluch Sekretarz

Członkowie rady:

Zbigniew Pradun gminy: Chełm, Kamień, Ruda Huta, Dorohusk
Ewa Lewczuk gminy: Chełm, Kamień, Ruda Huta, Dorohusk
Henryk Staniszewski gminy: Białopole, Dubienka, Żmudź
   
Antoni Żakowski gminy: Hańsk
Wiesław Chomik gminy: Sawin, Wola Uhruska, Siedliszcze, Wierzbica
Tadeusz Jurek gminy: Sawin, Wola Uhruska, Siedliszcze, Wierzbica
Mirosław Gaj vel Demczuk gminy: Sawin, Wola Uhruska, Siedliszcze, Wierzbica
   
Jan Dorosz gminy: Urszulin
Jacek Chmielowiec gminy: Hrubieszów, Uchanie, Werbkowice
Anna Kazańska gminy: Hrubieszów, Uchanie, Werbkowice
Marzena Jaroszewicz gminy: Wyryki, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Stary Brus, Hanna
Andrzej Mazurkiewicz gminy: Cyców
Tatiana Urlich gminy: Cyców
Bogusław Marczuk gminy: Gospodarstwa prawne i dostawcy dostarczający pow. 1 mln l/rok
Ewa Gorajek gminy: Pracownicy Spółdzielni
Mirosław Kowalczyk gminy: Pracownicy Spółdzielni