Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

Zarząd

Działalnością gospodarczą Spółdzielni kieruje Zarząd w składzie:
 

Imię, Nazwisko Funkcja
Janusz Mojak Prezes Zarządu
Marcin Artamonow Wiceprezes Zarządu