Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

Rada nadzorcza

Całokształt działalności Spółdzielni w imieniu ogółu członków kontroluje i nadzoruje Rada Nadzorcza w składzie:

Imię, Nazwisko Funkcja
Pradun Zbigniew Przewodniczący Rady Nadzorczej
Gaj vel Demczuk Mirosław Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Lewczuk Ewa Sekretarz Rady Nadzorczej

Członkowie rady:

Chmielowiec Jacek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Malinowski Paweł Członek Komisji Rewizyjnej
Sobowicz Dariusz Członek Komisji Rewizyjnej
Brzozowiec Tomasz Członek Komisji Rewizyjnej
Żakowski Antonii Członek Komisji Rewizyjnej
Mazurkiewicz Andrzej Członek Komisji Gospodarczej
Arasimowicz Jacenty Członek Komisji Gospodarczej
Arasimowicz Dorota Członek Komisji Gospodarczej
Fura Magdalena Członek Komisji Gospodarczej