Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

Rada nadzorcza

Całokształt działalności Spółdzielni w imieniu ogółu członków kontroluje i nadzoruje Rada Nadzorcza w składzie:

Imię, Nazwisko Funkcja
Antoni Żakowski gm. Hańsk Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ewa Lewczuk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Zbigniew Pradun Sekretarz Rady Nadzorczej

Członkowie rady:

Jan Dorosz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jacek Chmielowiec Członek Komisji Rewizyjnej
Paweł Malinowski Członek Komisji Rewizyjnej
Andrzej Ganczaruk Członek Komisji Rewizyjnej
Andrzej Mazurkiewicz Członek Komisji Rewizyjnej
Paweł Rysak Przewodniczący Komisji Gospodarczej
Magdalena Fura Członek Komisji Gospodarczej
Mirosław Gaj vel Demczuk Członek Komisji Gospodarczej
Konrad Arasimowicz Członek Komisji Gospodarczej
Marcin Wilgos Członek Komisji Gospodarczej
Dorota Arasimowicz Członek Komisji Gospodarczej