Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

Projekty UE

 

PROW 2014-2020
w Spółdzielni Mleczarskiej BIELUCH w Chełmie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadania (operacje ) Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń w celu usprawnienia procesów produkcyjnych.

Realizacja zadań (operacji) prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego tj. poprawy konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.


Projekty UE – zrealizowane w

Spółdzielni Mleczarskiej BIELUCH w Chełmie:

 

 1. MASZYNY I URZĄDZENIA SUSZARNI ROZPYŁOWEJ

  Cele realizacji operacji:

  Innowacyjność produktu -poszerzenie oferty asortymentowej oraz uzyskanie produktu o wysokiej jakości mikrobiologicznej./p>

  Planowane przedsięwzięcie:

  W ramach projektu zostały zakupione maszyny i urządzenia usprawniające proces produkcji mleka w proszku, które umożliwiają wprowadzenie nowych produktów mleka w proszku. Do tej pory Spółdzielnia miała możliwość produkcji wyłącznie mleka odtłuszczonego. Po realizacji inwestycji wprowadzone zostały nowe w skali przedsiębiorstwa produkty mleka w proszku:

  • mleko w proszku odtłuszczone instant,
  • mleko w proszku pełne,
  • mleko w proszku pełne instant.

  Zakupiono maszyny i urządzenia usprawniające proces produkcji mleka w proszku

  • wibrofluidyzator – 1 kpl,
  • instalacja instantyzacji proszku – 1 kpl,
  • instalacja mycia w systemie CIP – 1 kpl.

  Oczekiwane efekty z realizacji inwestycji:

  1. Poszerzenie oferty produktowej o mleko w proszku pełne oraz mleko w proszku instant.
  2. Wzrost zaawansowania technologicznego -unowocześniono proces produkcji mleka w proszku.
  3. Zwiększenie stopnia automatyzacji w procesie proszkowania mleka.
  4. Optymalizacja procesów produkcyjnych.
  5. Poprawa jakości produktów.
  proszkownia
  proszkownia
  proszkownia

   

 2. LINIA NALEWANIA NAPOJÓW FERMENTOWANYCH

  Cele realizacji operacji:

  Innowacyjność procesowa linii nalewania napojów fermentowanych w stosunku do obecnie funkcjonującej linii.

  Planowane przedsięwzięcie:

  Zakupiono, zamontowano i uruchomiono Linię do nalewania napojów fermentowanych – 1 kpl.

  Oczekiwane efekty z realizacji inwestycji:

  1. Wysoce skuteczne rozwiązanie problemu strat w sposób przyjazny dla środowiska poprzez odzysk produktu z instalacji rurowej oraz ograniczenie ilości produkowanych ścieków, jak również redukcja kosztów mycia -innowacyjny system wypychania produktu.
  2. Zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie napojów fermentowanych przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych -większa automatyzacja.
  3. Poprawa jakości produktów (wyższy standard higieny produktu, uzyskanie produktu bezpiecznego i powtarzalnego pod względem jakości).
  proszkownia
  proszkownia

   

 3. PAKOWACZKA DO NAPOJÓW FERMENTOWANYCH

  Cele realizacji operacji:

  Innowacyjność procesu poprzez unowocześnienie pakowania.

  Planowane przedsięwzięcie:

  Zakupiono, zamontowano i uruchomiono Pakowaczkę do napojów fermentowanych – 1kpl.

  Oczekiwane efekty z realizacji inwestycji:

  1. Wyższy standard higieny produktu, dłuższa trwałość produktu.
  2. Zwiększenie mocy przerobowych.
  3. Zmniejszenie strat produkcyjnych.
  proszkownia
  proszkownia

   

 

Ww. zadania realizowane były w latach 2017 - 2018.