Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

Historia

Zaczęło się w 1929 roku

Spółdzielnia Mleczarska BIOMLEK w Chełmie działa na terenach na których rodził się pierwszy ruch spółdzielczy tworzony przez uważanego za prekursora spółdzielczości wielkiego uczonego, filozofa, działacza politycznego rzecznika reform społecznych księdza Stanisława Staszica.

W 1816 roku założył on pierwszą samopomocową organizację chłopską na ziemiach polskich, pod nazwą Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze dla Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach.

A u nas wszystko zaczęło się 3 grudnia 1929 roku o godzinie 20 w kol. Nowosiółki Gminie Staw pow. Chełmski w salach szkoły podstawowej zebrało się 30 rolników z okolicznych wiosek w celu założenia Spółdzielni.

Spółdzielni nadano nazwę Spółdzielni Mleczarska w kol. Nowosiółki z odpowiedzialnością ograniczoną.

Wybrano Zarząd Spółdzielni w osobach:

 • Krampiec Edward - zam. Kol. Nowosiółki - Przewodniczący
 • Misiewicz Jan - zam. Kol. Nowosiółki - Za-ca Przewodniczącego
 • Grzesiuk Roman - zam. Kol. Nowosiółki - Skarbnik

Ponadto uchwalono wpisowe 2 zł. Oraz udział 20 zł płatny w 12 ratach miesięcznych, stanowiło to wartość 1,5 q pszenicy.

Przystąpiono na członka Związku Spółdzielni Mleczarskiej i Jajczarskich w Warszawie.

Dalszy rozwój Spółdzielni toczył się bardzo szybko.

W dniu 14 grudnia 1929 roku Sad Okręgowy w Lublinie dokonuje rejestracji Spółdzielni pod Nr 615.

 • Dekretacja
 • Protokół 1
 • Protokół 2

W dniu 9 kwietnia 1930 r. w lokalu dzierżawionym od Pana Schudzińskiego po byłej karczmie zostaje uruchomiona produkcja.

Spółdzielnia zaciąga 12 000 zł kredytu i rozpoczyna budowę nowego zakładu.

Stary budynek SM BIOMLEK

W latach 1936-1938 spółdzielnia kontynuuje budowę mleczarni, zakłada telefon, kupuje auto ciężarowe, uruchamia serowarnię.

Produkcja odbywa się ręcznie, jedyne urządzenia to wirówki, kotły serowarskie i masielnica drewniana do wyrobu masła. Transport mleka konny w konwiach.

Asortyment produkcji to: masło maślanka, mleko pełne i chude, sery, sprzedawano do Chełma do Szpitala Psychiatrycznego na Wygonie, Jednostek Wojskowych oraz 2 sklepów na ul. Lubelskiej.

Masło jako główny produkt sprzedawano do Związku albo Żyda Szwartzbergera w beczkach drewnianych solone, często z przeznaczeniem na export.

Spółdzielnia prowadzi także działalność wspierającą członków m.in.: przystępuje na członka Powiatowej Spółdzielni Rolniczo - Handlowej w Chełmie, wprowadza asekurację krów od wypadków na zasadach ubezpieczeń wzajemnych, przystępuje do kasy Stefczyka.

Rok 1938 to najlepszy okres w dziejach Spółdzielni Mleczarskiej w kol. Nowosiółki.

W tym roku zostaje ukończona budowa nowego zakładu.

Zwiedzić jedną z najlepszych mleczarni na wschodzie przyjeżdża Premier Rządu Sławoj Składkowski, który przyznaje nagrodę 500 zł.

Spółdzielnia wygrywa 1 000 zł w loterii pożyczki inwestycyjnej.

W tym okresie działają w pow. Chełmskim także Spółdzielnie Mleczarskie w Rożdżałowie, Kumowie i Kamieniu, które zamierzają się przyłączyć do Spółdzielni w kol. Nowosiółki.

Okres wojenny 1939 - 1941

Okres wojenny 1939- 1941 Spółdzielnia ponosi straty- zarekwirowano samochód i konwie. Nie przerywa jednak działalności, do której zmusza ja okupant nakładając na rolników kontygent w mleku.

W dniu 4 grudnia 1941 roku walne Zgromadzenie Spółdzielni Mleczarskiej w kol. Nowosiółki podejmuje decyzję zmiany nazwy na Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Chełmie z siedzibą w Chełmie na ul. Młodowskiej 19 i przyłączenie Spółdzielni Mleczarskiej w Rożdżałowie i Kamieniu.

Widać, że demokratyczna Spółdzielnia bardzo szybko się rozwijała, ale na przeszkodzie po raz pierwszy staje wojna.

Na podkreślenie zasługuje także fakt, że w jednej Spółdzielni wspólnie działali ludzie różnych narodowości jak Polacy, Niemcy, Ukraińcy. Wspólnie działali właściciele majątków i chłopi, posiadacze większych i mniejszych gospodarstw a także księża.

Ksiądz Proboszcz Tadzikowski Andrzej z Podgórza był przez wiele lat Przewodniczącym rady Nadzorczej.

Dziedziczka z Kamiennej Góry Pani Lechicka Janina i osadnik niemiecki Saontag Adolf Członkami Rady Nadzorczej.

Działania wojenne zniszczyły w olbrzymich rozmiarach dorobek narodowy, a w tym nie oszczędzano mleczarstwa. Wiele budynków, maszyn mleczarskich, urządzeń zostało zdewastowanych. Ponad 60 % pogłowia krów wyniszczono.

Na terenie powiatu Chełmskiego w okresie powojennym działało 6 Spółdzielni Mleczarskich m. in. w Chełmie z zakładem w Nowosiółkach, w Cycowie z zakładem w Syczynie, w Rudzie, Wereszczynie, Wólce Okopskiej i Kumowie.

Produkcja odbywała się sposobem chałupniczym na urządzeniach napędzanych ręcznie.

Podstawowym wyrobem było masło solone pakowane w beczki drewniane, ale także np.: w Chełmie ser biały zawijany a w Nowosiółkach ser trapistów.

Rozwój Spółdzielni po wojnie jest bardzo szybki, jest entuzjazm i chęć działania, wzrasta skup mleka i produkcja.

Spółdzielnia przeprowadza adaptację budynku po byłej Bożnicy Żydowskiej przy ul. Pocztowej 40.

W 1948 roku przenosi tam zakład i siedzibę Spółdzielni.

Po 1950 roku.

W 1950 roku wprowadza napęd elektryczny i zakupuje samochód Star 20, którym jeździe Pan Kołtun Tadeusz wieloletni nasz pracownik.

Otwiera w Chełmie bar mleczny i dwa sklepy.

Rozszerza asortyment produkcji o lody śmietankowe i kakaowe oraz kefir.

W 1950 roku skupuje prawie 1 mln litrów mleka w 22 zlewniach.

Wzrasta liczba członków do 711.

Okres spółdzielczej formy gospodarowania nie trwa zbyt długo. Z dniem 1 stycznia 1951 roku Uchwałą Rządu wszystkie Spółdzielnie Mleczarskie zostały upaństwowione. Dla ofiarnych spółdzielców był to kolejny cios.

Spółdzielnia w Chełmie rozpoczyna działalność jako Powiatowy Zakład Mleczarski, który posiada 5 zakładów w: Kumowie, Syczynie, Rudzie, Cycowie i Nowosiółkach.

Przepadają udziały członkowskie, Spółdzielnia zostaje wykreślona z rejestru sądowego nie ma członków. Wprowadzone zostają obowiązkowe dostawy.

Państwowa forma potrafiła zwiększyć wyposażenie techniczne zakładu, wzbogacić ich ilość, nie potrafiła natomiast znaleźć wspólnego języka z setkami tysięcy rolników i wydobyć ogromne możliwości tkwiące w ich gospodarstwach.

Rok 1957 przynosi ponownie zmiany.

Rząd rezygnuje z państwowej formy mleczarstwa, wraca spółdzielczość.

Okręgowa Spółdzielni Mleczarska w Chełmie reaktywuje się .

W dniu 30 września 1957 roku zostaje ponownie zarejestrowana w sadzie pod Nr 2416. Członkowie składają nowe deklaracje o przystąpieniu na członka, tworzy się nowe rejestry członkowskie, które są prowadzone do dnia dzisiejszego.

Przewodnictwo długoletnie w Radzie Nadzorczej obejmuje Pan Waldowski Zbigniew z Poczekajki, a Prezesem Zarządu zostaje Dyczkowski Juliusz.

Następuje kolejny okres bardzo szybkiego rozwoju spółdzielczości w latach 1957 - 1975.

Stopniowo są likwidowane małe zakłady, które pozostają punktami skupu mleka. Całość przetwórstwa mleka zostaje przeniesiona do Chełma.

Spółdzielnia powiększa własną sieć placówek detalicznych o "Atrakcyjny" pawilon na ulicy Lubelskiej, gdzie dziś jest Urząd Miasta, w którym serwuje mieszkańcom miasta Chełma lody wielosmakowe.

W 1970 roku rozpoczyna się budowa nowego Zakładu Mleczarskiego w Chełmie przy ul. Kalinowej 5, zostaje on przekazany do użytku 31 grudnia 1973 roku.

W 1974 roku Spółdzielnia przenosi się do nowego zakładu jak na ówczesne warunki nowoczesnego, mogącego przerobić na dobę 140 tys. Litrów mleka, wyposażonego w nowoczesna aparaturę mleczarską m.in. w linię "condinalo" do ciągłej produkcji masła, proszkownię mleka, linię do produkcji serków homogenizowanych, wirówki szwedzkiej i pasteryzatora z automatyką Ey4. odbiór mleka odbywa się już w krytym pomieszczeniu.

W 1976 roku na bazie OSM w Chełmie powstaje Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska z Zakładami w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie.

Jest to kolejny okres integracji państwa w struktury spółdzielcze i po raz kolejny nie sprawdza się.

W dniu 28 lutego 1981 roku Sad Rejonowy w Chełmie rejestruje kolejny raz Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Chełmie pod Nr 146.

Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie chcąc dostosować się do gospodarki rynkowej podjęła na początku lat dziewięćdziesiątych strategiczne kierunki rozwoju .

Polegały one na rezygnacji z produkcji pod rynek lokalny a przejście na handel krajowy.

Wymagało to zmian asortymentu produkcji na bardziej rynkowy i rentowny oraz zainwestowanie w strategiczny, markowy produkt którym został serek Bieluch i Smakosz produkowane technologią ultrafiltracji.

Zrezygnowaliśmy z nalewania mleka i śmietany w butelki a na to miejsce wprowadziliśmy pakowaczki do kartonów i folii (ostatnio "Nadbużański Dzban").

Zagospodarowaliśmy wolne pomieszczenia produkcyjne i magazynowe.

Zorganizowaliśmy chłonny system dystrybucji naszych wyrobów.

Następują pozytywne zmiany w bazie surowcowej. Historia tego okresu przebiegała następująco:

Lata 1994 - 2004

 • 1994 r. ogłasza upadłość OSM we Włodawie, rolnicy z gmin Hańsk, Urszulin, Stary Brus i Wyryki przychodzą z dostawą mleka.
 • 1994 r. - czterech rolników kupuje zbiorniki chłodnicze na mleko, są to: Brzozowiec Eugeniusz, Rybak Czesław, Szadziuk Marianna, Błaszczuk Julian.
 • 1995 r. - przyjęcie nazwy Spółdzielnia Mleczarska BIOMLEK w Chełmie,
  - w XII 1995 r. uruchamiamy produkcję serków Bieluch i Smakosz na nowej linii ultrafiltracyjnej.
 • 1996 r. - ogłasza upadłość OSM Hrubieszów, rolnicy z gminy Hrubieszów i Horodło przychodzą z dostawami ,
 • 1998 r. - rolnicy z gmin Mircze, Uchanie i Werbkowice przystępują do naszej Spółdzielni.
 • 1999 r. - Zebranie Przedstawicieli uchwala "Program rozwoju bazy surowcowej oraz modernizacji Zakładu w celu dostosowania do standardów sanitarno - weterynaryjnych UE na lata 1999 - 2005".
 • 2001 r. - ogłasza upadłość OSM Łaszczów, zakład przejmuje Spółka Lacpol. Rolnicy z gmin Telatyn i Ulchówek przystępują do naszej Spółdzielni.
 • 2003 r. - oddajemy do użytku: odbiór mleka, linię do produkcji napojów fermentowanych, magazyn na materiały bezpośrednie,
 • tworzymy strefy sanitarne,
 • wdrażamy systemy bezpieczeństwa żywność HACCP oraz zarządzania jakością ISO 9001, które następnie certyfikujemy
 • 2004 r. - Spółdzielnia Mleczarska BIOMLEK zostaje zakwalifikowana decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, jako Zakład uprawniony do handlu na rynku wspólnotowym Unii Europejskiej.
 • 2004 r. - wprowadzamy na rynek nowy produkt regionalny Mleko 2 % "Nadbużański Dzban".

Po roku 2008

W 2008 r. oddajemy do użytku nową, rozbudowaną i zmodernizowaną twarożkarnię, wyposażoną w nowoczesną, zautomatyzowaną linię technologiczną do produkcji twarogów pakowanych w sztywną folię z systemem zamknij-otwórz.

W ciągu tych 80 lat nasza firma działała w różnych systemach ustrojowych, politycznych i gospodarczych, ulegała ciągłym przeobrażeniom, ale pozytywnym, dzięli temu przetrwała. Natomiast w ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój technologiczny i handlowy Spółdzielni a efektem tego jest pozycja marki "Bieluch".

To nie tylko nowe produkty, nowe budynki, czy nowoczesny park maszynowy, to przede wszystkim ludzie, którzy dbają o zadowolenie każdego nawet najbardziej wymagającego klienta.

Przez te 80 lat uzbierało się wiele nagród i wyróżnień, które świadczą o satysfakcji naszych klientów.