Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

H A R M O N O G R A M

Zebrań Grup Członkowskich Spółdzielni Mleczarskiej BIELUCH w Chełmie na 2015 r.

Lp. Gmina / miejscowość Data/godzina Lokal
1.  g. Chełm  g. Kamień  g. Ruda Huta g. Dorohusk 06.03.2015 9.00 Sala narad
SM BIELUCH
2.  g. Białopole  g. Dubienka g. Żmudź 06.03.2015 12.30 UG Białopole
3. g. Hańsk 10.03.2015 9.00 GOK Hańsk
4.  g. Siedliszcze g. Sawin  g. Wola Uhruska g. Wierzbica 11.03.2015 10.00 Sala narad SM BIELUCH
5. g. Mircze  g. Telatyn  g. Dołhobyczów  g. Ulhówek g. Łaszczów 12.03.2015 13.00 UG Mircze
6. g. Urszulin 17.03.2015 9.00 UG Urszulin
7.  g. Hrubieszów  g. Horodło  g. Uchanie g. Werbkowice 12.03.2015 9.00 Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
8.  g. Wyryki  g. Sosnowica  g. Stary Brus   g. Dębowa Kłoda g. Podedwórze g. Hanna 10.03.2015 13.00 Starostwo Powiatowe we Włodawie
9. g. Cyców 17.03.2015 12.30 Remiza Cyców
10. Osoby prawne, Dostawcy pow. 1 mln l/rok 18.03.2015 10.00 Sala narad
SM BIELUCH
11. Pracownicy i byli pracownicy Spółdzielni 20.03.2015 12.00 Sala narad
SM BIELUCH