Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

Oferta

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej BIELUCH w Chełmie zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowych oraz budynków stacji chłodzenia mleka:

Chełm, dnia 15.09.2011r.

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej BIELUCH w Chełmie zaprasza do składania ofert na zakup następujących  nieruchomości gruntowych oraz budynków stacji chłodzenia mleka:

  1. działki gruntu nr 32/2 o pow. 0,09ha ( użytkowanie wieczyste), zabudowanej budynkiem zlewni mleka (własność), położonej w Biesiadkach.
  2. działki gruntu nr 147 o pow. 0,10ha ( użytkowanie wieczyste), zabudowanej budynkiem zlewni mleka (własność), położonej w Ludwinowie.
  3. działki gruntu nr 333/3 o pow. 0,0741ha ( użytkowanie wieczyste), zabudowanej budynkiem zlewni mleka (własność), położonej w Siedliszczu k/Dubienki .
  4. działki gruntu nr 260/1 o pow. 0,08 ha ( użytkowanie wieczyste), zabudowanej budynkiem zlewni mleka (własność), położonej w Kuliku
  5. działki gruntu nr 171 o pow. 0,22ha ( użytkowanie wieczyste), zabudowanej budynkiem zlewni mleka (własność), położonej w Bukowie Małej
  6. działki gruntu nr 359/2 o pow. 0,08ha (własność), zabudowanej budynkiem zlewni mleka (własność), położonej w Kolonii Chojeniec
  7. nieruchomości gruntowej, działki nr 89 o pow. 0,0408 ha (własność) położonej w Chełmie obręb 8 arkusz 3.
  8. nieruchomości gruntowej, działki nr 9/5 o pow. 0,1851 ha (własność) położonej w Chełmie obręb 8    arkusz 3.

Przedmiot sprzedaży wolny jest od obciążeń i ograniczeń prawnych.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni od dnia 15.09.2011r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Jednocześnie Spółdzielnia informuje, że w nieruchomościach wymienionych w punktach 1,2 kupujący zawrze umowę ze sprzedającym na dalsze prowadzenie skupu mleka.

W przypadku wielości ofert na zakup tych samych nieruchomości jedynym kryterium wyboru będzie wysokość ofertowej ceny, z tym zastrzeżeniem, że sprzedający będzie uprawniony do rezygnacji ze sprzedaży bez podania przyczyn.

Oferta przestaje wiązać na wypadek ustalenia nabywcy i dokonania sprzedaży nieruchomości.