Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

SM BIELUCH rozbiła bank nagród

XV KRAJOWA OCENA MASŁA I MLECZNYCH PRODUKTÓW WYSOKOTŁUSZCZOWYCH  

Lublin, 18 – 22 maj 2011

 

XV Krajowa Ocena Masła i Produktów Wysokotłuszczowych odbywała się na Lubelszczyźnie. Wg procedur i regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy.

Do przeprowadzenia oceny zgłoszonych produktów Zarząd KSM powołał 25-ciu arbitrów/ technologów z zakresu mleczarstwa w tym Superarbitrów w postacji najwybitniejszych naukowców z czterech polskich wyższych uczelni a byli to:

  1. prof. dr hab. Bogusław Staniewski – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie – Przewodniczący Kapituły. Najwybitniejszy aktualnie specjalista w dziedzinie metod produkcji masła.
  2. prof. dr hab. Józef Chrzanowski – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
  3. prof. dr hab. Julian Gaweł – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  4. prof. dr hab. Andrzej Lenart – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  5. prof. dr hab. Jan Pikul – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  6. prof. dr hab. Stefan Ziajka – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.

Sekretarz – mgr inż. Hanna Bogdańska – Zaręba – Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy


Produkty zgłoszone do konkursu poddawane były ocenie w kilku etapach i na kilku poziomach. Pierwszy etap polegał na zakupie zgłoszonych produktów w handlu detalicznym a więc w takim stanie w jakim docierają do klienta. Produkty te zostały dostarczone do specjalistycznego laboratorium Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gdzie zostały poddane analizom ze szczególnym uwzględnieniem zafałszowań olejami roślinnymi – które to są trzykrotnie tańsze od tłuszczu mlecznego.

Następnie dostarczone próbki produktów zostały zakodowane – tak aby podczas oceny organoleptycznej arbitrzy nie sugerowali się nazwą producenta. Po każdej tego typu ocenie powstał protokół z oceną punkową tzw. „karta oceny produktu” w skali od 0 do 5. Ocena „5” – najwyższa tzn. całkowicie spełnia wymagania norm jakościowych, ocena „0” – bardzo duże odchylenia od norm (wady).

Na koniec Kapituła Superarbitrów przeanalizowała karty ocen produktów przedłożonych przez arbitrów, dokonała oceny własnej oraz po kompleksowej analizie przedstawionych sprawozdań z badań masła i mlecznych produktów wysokotłuszczowych przeprowadzonych przez niezależne, specjalistyczne laboratoria wydała werdykt klasyfikacyjny.

Laureaci w tym roku otrzymali medale im. Prof. dr hab. Tadeusza Obrusiewicza wybitnego naukowca, patrioty, byłego żołnierza AK - walczącego w Powstaniu Warszawskim. Na podstawie jego podręcznika „Technologia mleczarstwa” wychował się kilka pokoleń mleczarzy. Wręczenie nagród i wyróżnień poprzedzone zostało laudacją na cześć prof. Tadeusza Obrusiewicza wygłoszona przez jego ucznia prof. dr hab. Zygmunta Zandera z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Podczas tej uroczystości obecna była żona profesora wraz z córką i zięciem.

W trakcie trwania oceny pozostali uczestnicy, mleczarze z całego kraju oraz przedstawiciele firm i związków związanych z przemysłem mleczarskim uczestniczyli w obradach IV Euroforum Polskiego Mleczarstwa. Przy Krajowym Stowarzyszeniu Mleczarzy działa również Komitet FIL/IDF czyli Polski Komitet Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej, który również obradował w trakcie tego forum na temat: „Kierunki modyfikacji WPR i jej finansowania w latach 2014 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem mleczarstwa” pod przewodnictwem i referatem wprowadzającym prof. dr hab. Andrzeja Babuchowskiego przedstawiciela rządu w Brukseli.

Uczestnicy zapoznali się również z sytuacją mleczarstwa w Europie Zachodniej tj. o mleczarstwie niemieckim referował – Marcin Preidl z Verband der Deutschen Milchwirtschaft, natomiast o mleczarstwie holenderskim referował – Dean Wagter z CSK Food Enrichment.


Nagrody i wyróżnienia

SM BIELUCH w Chełmie w tegorocznym konkursie odniosła pełen sukces i rozbiła bank nagród.

Do konkursu zgłosiła trzy produkty w trzech kategoriach tj.:

  • masło ekstra
  • jogurt nadbużański (w kategorii jogurty typu greckiego, powyżej 8% tłuszczu)
  • śmietana 12 % tłuszczu

Arbitrzy i Superarbitrzy przyznali SM BIELUCH w Chełmie pierwsze miejsce dla każdego zgłoszonego produktu.

Tak więc spółdzielnia chełmska otrzymuje kolejne prestiżowe nagrody świadczące o bardzo wysokiej jakości ich produktów – GRATULUJEMY.

PS. Ostatni dzień obrad tj. niedziela uczestnicy przeznaczyli na poznanie naszego regionu a mianowicie uczestniczyli w całodziennej wycieczce „szlakiem 4-ech kultur”. Wyjazd w kierunku Włodawy, zwiedzanie muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie, msza św. w Kodniu – zwiedzanie klasztoru, Kostomłoty –cerkiew neounicka, Jabłeczna – monaster.

 

  • Bogusław Staniewski – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie – Przewodniczący Kapituły. Najwybitniejszy aktualnie specjalista w dziedzinie metod produkcji masła, wręcza nagrodę V-ce Prezesowi SM BIELUCH w Chełmie - Januszowi Mojakowi