Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

PRZETARG

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej ,,BIOMLEK” w Chełmie ogłasza na dzień 21.10.2010 r. godz 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Chemicznej 4 w Chełmie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości:

  1. działki gruntu nr 32/2 o pow. 0,09 ha (użytkowanie wieczyste), zabudowanej budynkiem zlewni mleka (własność), położonej w Biesiadkach stanowiącej nieruchomość objętą księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Włodawie za nr KW 19 810 za cenę wywoławczą 33 600zł.
  2. działki gruntu nr 147 o pow. 0,10 ha (użytkowanie wieczyste), zabudowanej budynkiem zlewni mleka (własność), położonej w Ludwinowie stanowiącej nieruchomość objętą księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Włodawie za nr KW 21 742 za cenę wywoławczą 23 200zł.
  3. działki gruntu nr 333/3 o pow. 0,0741 ha ( użytkowanie wieczyste), zabudowanej budynkiem zlewni mleka (własność), położonej w Siedliszczu k/Dubienki stanowiącej nieruchomość objętą księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie za nr KW 43 801 za cenę wywoławczą 21 600zł.
  4. działki gruntu nr 260/1 o pow. 0,08 ha (użytkowanie wieczyste), zabudowanej budynkiem zlewni mleka (własność), położonej w Kuliku stanowiącej nieruchomość objętą księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie za nr KW 42 220 za cenę wywoławczą 25 700zł.
  5. działki gruntu nr 171 o pow. 0,22 ha (użytkowanie wieczyste), zabudowanej budynkiem zlewni mleka (własność), położonej w stanowiącej nieruchomość objętą księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie za nr KW 37 975 za cenę wywoławczą 52 000zł.
  6. działki gruntu nr 359/2 o pow. 0,08 ha (własność), zabudowanej budynkiem zlewni mleka (własność), położonej w Kolonii Chojeniec stanowiącej nieruchomość objętą księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie za nr KW 54 270 za cenę wywoławczą 24 000zł.
  7. działki gruntu nr 89 o pow. 0,02 ha (użytkowanie wieczyste) oraz działki gruntu N 84/2 o pow. 0,0239 ha (własność) zabudowanej budynkiem zlewni mleka (własność) położonej w Kopinie stanowiącej nieruchomość objętą księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Włodawie za nr KW 21 740 za cenę wywoławczą 25 500zł.
  8. nieruchomości gruntowej, działki nr 89 o pow. 0,0408 ha (własność) położonej w Chełmie obręb 8 arkusz 3 objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie za nr KW 27 301 za cenę wywoławczą 15 500zł.
  9. nieruchomości gruntowej, działki nr 9/5 o pow. 0,1851 ha (własność) położonej w Chełmie obręb 8 arkusz 3 objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie za nr KW 27 918 za cenę wywoławczą 74 400zł.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadium w wysokości 10% wartości wywoławczej w terminie do 19.10.10 w kasie Spółdzielni lub na jej konto.

Nr 77 2030 0045 1110 0000 0011 3470

przy czym wplata ta nastąpi ze wskazaniem których nieruchomości dotyczy oraz zadeklarowania w przypadku nieruchomości wymienionych w punktach: 1, 2 i 4 przez osobę kupującą, iż z momentem zakupu nieruchomości zawrze ze sprzedawcą umowę na dalsze prowadzenie skupu mleka na zakupionej nieruchomości.

Ustala się wartość postąpienia na 2% ceny wywoławczej. Nabywcą nieruchomości zostanie osoba oferująca cenę najwyższą oraz przystąpi do umowy w terminie do 14 dni od zakończenia przetargu. Zastrzega się odwołanie przetargu lub jego zamknięcie bez wyboru jakiejkolwiek oferty bez podania przyczyn.