Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

Prezes SM BIELUCH - Osobowością Roku 2022 w kategorii Biznes

Mamy wyjątkową informację. Prezes Zarządu SM Bieluch Janusz Mojak został wyróżniony tytułem Osobowość Roku 2022 w kategorii Biznes.

 

Prezes Janusz Mojak wyznaje zasadę:

„Życie jest zmianą, brak zmiany jest śmiercią”.

A jego ulubione powiedzonko to: „kto stoi w miejscu ten się cofa”

Kierując się tymi życiowymi zasadami dba o to aby Spółdzielnia Mleczarska Bieluch w  Chełmie nie tylko trwała ale ciągle się rozwijała.

 W ciągu ostatnich lat SM BIELUCH przeszła ogromne zmiany.

Najważniejsze z nich to: zmodernizowane linii nalewania napoi fermentowanych, remont i modernizacja działu proszkowni oraz przebudowa maszynowni chłodniczej.  Działania te mają przede wszystkim pozytywny wpływ na jakość produktów SM BIELUCH ale także  na środowisko.

Chłodnia: likwidacja 5 ton amoniaku do 160 kg, przejście z systemu amoniakalnego na glikolowy
2) likwidacja amoniaku zmniejsza zagrożenie wydostania się go do atmosfery i przypadkowe skażenie środowiska
3) modernizacja chłodni spowodowała optymalizacje procesów chłodzenia w wyniku czego zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej
4) ciągły nadzór nad parametrami chłodzenia daje możliwość optymalizacji pracy chłodni,
Oszczędność wody poprzez modernizacje:
1)  odzysk wody krowiej na proszkowni (to ta woda, która zostaje z mleka po jego wysuszeniu na proszek.)
2) odzysk wody z chłodzenia pomp
w efekcie zmniejszenie zużycia wody poniżej 3 l na 1 kg produktu co jest
wynikiem jednym z lepszych w Polsce.
Biznes to nie tylko zyski, straty i chłodne kalkulacje to również ogromna odpowiedzialność i patrzenie w przyszłość.

Prezes Zarządu SM BIELUCH w Chełmie związany jest z jedną firmą i jedną branżą od 43 lat. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie oraz odbył studia podyplomowe z technologii mleczarstwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Olsztynie. Zdobyta widza oraz ciągłe doskonalenie się w branży oraz w praktyce spowodowały dość szybkie awanse pionowe od kierownika działu techniczno-energetycznego do Prezesa Zarządu SM BIELUCH.

Wymowne motta:

„Jeśli robisz tylko to co sprawdzało się w przeszłości, pewnego dnia obudzisz się i zobaczysz, że wszyscy cię wyprzedzili.”

Cleyton Christansen

„HOMO PROPONIT, DEUS DISPONIT”

Kierując się tymi i podobnymi zasadami dbał i dba o to aby Spółdzielnia nie tylko trwała na bezwzględnym wolnym rynku ale ciągle się rozwijała. W ciągu tych lat wprowadzał ciągłe inwestycje, modernizacje inwestycyjne wraz z najnowszymi zdobyczami nauki, techniki i technologii mleczarskiej. Szczególnie po wstąpieniu Polski do UE odkąd można było swobodnie jeździć po świecie i zdobywać najnowszą wiedzę. Na przestrzeni tych lat niektóre działy przetwórni modernizowane były trzykrotnie – aktualizowane do najnowszych rozwiązań. Ukoronowaniem jego pracy było zaprojektowanie, wdrożenie , uruchomienie najnowszej wówczas najnowszej linii do produkcji serka „Bieluch” metodą techniki membranowej – ultrafiltracji w kooperacji z duńską firmą APV Pasilac.

Produkty z tej linii od 28 lat cieszą się popularnością, cięgle nie słabnącą to spowodowało, że linia serków UF dwukrotnie była rozbudowywana.

W ciągu ostatnich lat SM BIELUCH przeszła ogromne zmiany w działach technologicznych oraz pomocniczych, szczególnie w energetycznych – energia cieplna i zimno. Jako przykład ostatnich inwestycji w roku 2022 to modernizacja chłodnictwa – efekty:

  1. Redukcja amoniaku z 5 ton w instalacji do 160 kg, przez przejście na system czynnika glikol.
  2. Likwidacja tak dużej ilości amoniaku w starej instalacji zmniejsza zagrożenie wydostania się go do atmosfery lub komór chłodniczych i stworzenie zagrożenia dla pracowników i środowiska.
  3. Ta modernizacja pozwoliła na optymalizację procesów chłodnictwa czyli zmniejszenie zużycia energii elektrycznej .
  4. Praca instalacji jest bez obsługowa przy pełnej wizualizacji i rejestracji parametrów.

Kolejnym tematem wdrożonym i wdrażanym o tematyce OZE t.j oszczędność wody z wykorzystaniem wody wtórnej oraz ciepła odpadowego głównie na proszkowni, aparatowni i nowo zmodernizowanej chłodni. Za rok 2022 współczynnik ten jest jednym z najniższych w kraju i wynosi 2,45 litrów na 1 litr przerobionego surowca. Wybudowana została instalacja Fotowoltaiczna w tempie ekspresowym 2x50 kWp i dalej będzie rozbudowywana.

Biznes odpowiedzialny to nie tylko chłodne kalkulacje zyski/straty/koszty to również ogromna odpowiedzialność za pracowników rolników dostawców mleka, środowisko w którym żyjemy oraz przyszłość naszych dzieci.