Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

Nobilitacja – Honor – Uznanie

Od lewej: Minister RiRW Jan Krzysztof Ardanowski, Prezes SM BIELUCH Janysz Mojak, Sekretarz Stanu K P Adam Kwiatkowski

Prezes Spółdzielni Mleczarskiej BIELUCH w Chełmie Janusz Mojak otrzymał z rąk Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Sekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta - Adama Kwiatkowskiego, zaszczytny tytuł Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP 2019 oraz nagrodę w postaci szabli oficerskiej.  Pretendenci  do tytułu oprócz osiągniętych wysokich rezultatów gospodarczych w obszarze rolnictwa i agrobiznesu, odznaczają się szczególną etyką w zarządzaniu swoimi przedsiębiorstwami lub gospodarstwami rolnymi. Każdy z nominatów – przy zgłoszeniu do konkursu – wymaga specjanych rekomendacji. Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Waldemar Broś, który rekomendował udział w konkursie Prezesa Mojaka tak uzasadnił swój wybór: „…to profesjonalista w każdym calu. Jest menadżerem mleczarskim o ogromnym doświadczeniu, świetnie przygotowanym do zadań i wyzwań, które obecnie stoją przed branżą mleczarską. Ważne przy tym – na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę fachową, co pozwala mu nie tylko na umiejętne kierowanie chełmską Spółdzielnią Mleczarską, ale także na systematyczny jej rozwój modernizacyjny i technologiczny. „