Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

XVII Krajowa Ocena Masła i Mlecznych Produktów Wysokotłuszczowych w Rzeszowie

Foto: Anna Garczewska-Murzyn "Przegląd Mleczarski"

W Rzeszowie w dniach 17 – 21.04.2018r. miało miejsce XI Euroforum Polskiego Mleczarstwa z:

  1. Zebraniem Polskiego Komitetu MFM FIL/IDF,

oraz częściowo seminaryjną.

b. Zebraniem Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy.

c. XVII  Krajowa Ocena Masła i Mlecznych Produktów Wysokotłuszczowych.

Jak co roku Spółdzielnia Mleczarska Bieluch w Chełmie wzięła udział w konkursie wystawiając swoje wyroby do oceny.

 Produkty były oceniane przez Komisję Superarbitrów i Zespoły Arbitrów wybranych decyzją zarządu Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy pod przewodnictwem prof. dr hab. Bogusława Staniewskiego z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Oceniano produkty pod względem sensorycznym i prawidłowości oznakowania, estetyki i funkcjonalności produktu oraz dodatkowych informacji na opakowaniach.

Rokrocznie Euroforum oraz ocena produktów odbywają się pod patronatem osób wybitnych, naukowców, osób zasłużonych dla polskiego mleczarstwa. W tej edycji patronem został prof. dr hab. Jan Kisza wieloletni naukowiec z ogromnym dorobkiem naukowym oraz dydaktycznym UWM w Olsztynie. Złote medale nagrodzonych produktów  ozdobione były jego podobizną.

Spółdzielnia BIELUCH z Chełma otrzymała dwa medale za zajęcie pierwszych miejsc t.j.

 MASŁO  EKSTRA  TRADYCYJNE   BIELUCH 82 % tł.

JOGURT  TYPU  GRECKIEGO  BIELUCH 9% tł. 180 g.

Medale odebrał uczestniczący w forum Prezes Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch – Janusz Mojak.

Medale są znakomitym potwierdzeniem najwyższej  jakości naszych wyrobów. Masło i jogurty naturalne produkowane są w naszej spółdzielni od wielu lat w tzw. technologii „czysta etykieta” czyli bez dodatków, polepszaczy, aromatów itp. – znajdują uznanie nie tylko wśród najwyższej rangi ekspertów – naukowców ale przede wszystkim stałych, wiernych konsumentów. Daje nam to ogromną satysfakcję ale jednocześnie dopinguje do jeszcze bardziej wytężonej pracy w podnoszeniu jakości i bezpieczeństwa naszych produktów.

 

Foto: Anna Garczewska-Murzyn "Przegląd Mleczarski"