Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

Nowa Rada Nadzorcza Spółdzielni Mleczarskiej BIELUCH w Chełmie

Skład Prezydium i Komisji

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej BIELUCH w Chełmie

Kadencja 2018 – 2022

Imię i nazwisko

Funkcja

 

 

Żakowski Antoni

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

 

Lewczuk Ewa

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

 

Pradun Zbigniew

Sekretarz Rady Nadzorczej

 

 

Dorosz Jan

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

 

Chmielowiec Jacek

Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

Malinowski Paweł

Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

Ganczaruk Andrzej

Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

Kazańska Anna

Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

Mazurkiewicz Andrzej

Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

Rysak Paweł

Przewodniczący Komisji Gospodarczej

 

 

Fura Magdalena

Członek Komisji Gospodarczej

 

 

Gaj vel Demczuk Mirosław

Członek Komisji Gospodarczej

 

 

Arasimowicz Konrad

Członek Komisji Gospodarczej

 

 

Wilgos Marcin

Członek Komisji Gospodarczej

 

 

Arasimowicz Dorota

Członek Komisji Gospodarczej